Yoshi’s in Oakland
June 9, 2016
6:48 pm
Oakland, CA
Yoshi's